Ar patiesu gādātas labas lietas labiem cilvēkiem!

Atteikuma tiesības

1. Atteikuma tiesības
1.1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma)
1.2. Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā:
  • no līguma noslēgšanas dienas - ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu;
  • no preces piegādes dienas - ja pasūtīta prece;
  • no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces;
  • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām;
  • no pirmās preces piegādes dienas - ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde.
1.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – SIA Dabas zirgi (reģ. nr. 40103377331, Ķekavas novads, Ķekava, Nākotnes iela 1, LV - 2123 epasts info@dabaszirgi.lv, tālr 29 330 370) ir jāinformē par lēmumu atteikties no iegādātajā precēm/preces. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
1.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
1.5. Ikvienam klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar dabaszirgi.lv pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas veikalā ir pieejamas, un ja: Prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts; Klientam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.
1.6. Atteikuma tiesības neattiecas uz pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi, kuras pārdevējs bieži un regulāri piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā.
2. Atteikuma radītās sekas
2.1. Gadījumā, ja izmantosiet Atteikuma tiesības:
2.1.1. Jums ir pienākums atdot saņemtās preces (pilnā komplektācijā, bez bojājumiem, uzrādot preces iegādi apstiprinošus dokumentus) atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Klients dabaszirgi.lv ir paziņojis savu lēmumu atteikties no saņemtās preces.
2.1.2. Mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
2.2. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
2.3. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
2.4. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas, izmantojot, piemēram, Omiva pakomātu stacijas, varētu būt aptuveni 7 EUR.